Trouw zijn aan je-Zelf binnen groepen

Ervaar je dat je werkelijk vrij bent? Leef jij naar de overtuigingen van anderen en omgeving, of naar de overtuigingen van je ZELF?

Een ieder van ons leeft met (onbewuste) overtuigingen. Deze geven ons zekerheid en houvast. Maar wat nu als deze overtuigingen niet (meer) wezenlijk kloppen voor jou? Vervang jij ze dan door meer authentieke overtuigingen van je-zelf?

Als je dat doet, kun je je onbewust belemmerd voelen door je eigen angst om afgewezen te worden door “de groep waartoe te behoort”. En het kan ook zijn dat je vanuit “je groep” de angst voor verandering oppikt, en je daarom maar blijft aanpassen en conformeren. Je volgt niet meer je (unieke) verlangen, maar schikt je naar je omgeving.

Veiligheid in een groep

Als je besluit naar je kern, je ziel, te luisteren, kun je er niet blindelings van uitgaan dat je omgeving daar blij mee zal zijn. Veel mensen hebben moeite met verandering. En soms zelfs jagen veranderingen mensen angst aan.

Omdat een groep wordt bepaald en gevormd door overeenkomende overtuigingen (en daardoor intact en veilig blijft) is men meestal niet blij als een lid van de groep anders gaat denken. Het lijkt misschien paradoxaal – dat de mensen die van je houden niet automatisch blij zijn als je gelukkig bent – maar het is logisch als je naar de aard en het doel van groepen (of vroeger stammen) kijkt.

Het belangrijkste doel van een groep of stam is bescherming. Kijk eens naar de holbewoners. Zij moesten hun krachten en energie bundelen om op grote beesten te jagen, het vuur moest aan blijven, ze hadden verzorging nodig als ze ziek waren en ze moesten zichzelf tegen vijandige stammen beschermen.

Men had elkaar dus echt nodig om te overleven. In die tijd overleed iemand zonder stam meestal doordat hij verhongerde of werd aangevallen. De overtuigingen die de groep deelde dienden ertoe om de groep bij elkaar te houden en iedereen een veilige plek te geven: Je nam een enorm risico als je afweek van de norm van de groep, bijvoorbeeld als je een nieuwe manier van jagen uitprobeerde terwijl je maar één kans had om die harige mammoet te raken. Als jouw nieuwe manier mislukte, kon je stam verhongeren. Een groot risico wat dus zeker niet zomaar genomen werd.

De mammoet is uitgestorven, maar angst en de behoefte om bij een stam/groep te horen zijn dat zeker niet. De meeste mensen willen bij een groep horen; het is prettig om bepaalde overtuigingen te delen en een identiteit te hebben. Hoe sterker je groep, hoe veiliger je je kunt voelen.

De groepen waartoe je behoort

Het is een menselijke behoefte om bij een groep te horen. Het lid zijn van een groep helpt ons ook om de wereld te doorgronden, overzichtelijker te maken. Omdat elke groep zijn eigen overtuigingen en tradities heeft, en zich daarmee onderscheidt, weet je waar je staat.

Je behoort tot talloze groepen. Mede afhankelijk van de plaats, tijdstip en omgeving waar je bent. Enkele voorbeelden van groepen waar jij je mogelijk zo door je leven en door de dag heen beweegt: De groep van collega’s, de groep van mannen, de groep van studenten, de groep van ouders, de groep van singles, de groep van Groningers, de groep van de hardloopclub, de groep van ondernemers, enz, enz.

En als meest belangrijke en meest invloedrijke groep: de groep van familie. Iedere groep heeft zo z’n overtuigingen waar de groepsleden zich aan (dienen te) houden. Oftewel de (onbewuste) overtuigingen die je ogenschijnlijk dan over dient te nemen (of al over hebt genomen) om tot deze groep te (blijven) behoren.

Aangeleerde overtuigingen

Veel overtuigingen heb je geleerd vanuit je ouders/opvoeders/familie-clan. In de meeste gevallen hebben je ouders en opvoeders simpelweg geprobeerd je te beschermen en je voor te bereiden op het leven door je hún waarden en normen, en de ideeën die ze zelf kregen aangereikt over hoe het leven in elkaar zit, te leren.

Door je overtuigingen in te prenten, vertelden ze je wat de groep als gepast, verwacht en gewenst gedrag beschouwt. Zij hebben die overtuigingen op hun beurt van hun eigen ouders en opvoeders geleerd.

Maar overtuigingen en de eruit voortvloeiende regels (die ooit kloppend waren) kunnen vervolgens al snel als een vaststaand feit worden doorgegeven. Onthoud dat veel stammen en groepen oorspronkelijk werden gevormd om een vorm van veiligheid te bieden. Maar als onze behoefte aan veiligheid inmiddels op een andere manier wordt bevredigd, perken die oude regels onze ziel en verlangens steeds meer in.

Bewust worden van je overtuigingen

Uiteraard zijn niet alle overtuigingen die je van je groep of omgeving hebt geleerd slecht voor je. Je hoeft een overtuiging niet af te wijzen enkel omdat die je door je omgeving is bijgebracht.

Ik denk wel dat het goed is je bewust te worden van de overtuigingen waarnaar je leeft, en je vervolgens af te vragen of die iets toevoegen aan je leven of niet. Past die overtuiging bij je essentie? Je ziel? Zo ja, handhaaf ‘m dan. Zo nee, vraag jezelf dan af door welke wezenlijk kloppende overtuiging je die voor jezelf wilt vervangen.

Veilig zijn met je eigen overtuigingen

Veiligheid is een primaire behoefte van elk mens. Zonder veiligheid kunnen we ons niet op iets anders richten (Denk aan de piramide van Maslow). Veiligheid “huist” in je eerste chakra. Hoe zou het zijn als je steeds beter veiligheid voor je-Zelf kunt creëren, zónder dat je je gelijk aan allerhande overtuigingen en groepen hoeft te conformeren?

Waar ik in mijn werk naar streef, is je laten beseffen dat je onbewust keuzes maakt. Dat je je daar bewust van wordt, waardoor je zèlf uitmaakt welk leven jij wilt leiden, en je niet uitgaat van wat je geleerd is of hoe je denkt dat het zou moeten. En ja, dan kun je zeker nog volop deelnemen in groepen. Het wordt zelfs leuker, omdat je heel bewust hebt gekozen om deel te nemen aan deze groep, en ook vanuit Eigen Wijsheid weet wanneer je “even niet meedoet”.

In mijn opleidingen krijg je helderheid en bewustzijn over jouw (onbewuste) overtuigingen. Je onderzoekt in hoeverre ze voor jóu waar zijn. En je maakt ruimte voor jóuw eigen wezenlijke overtuigingen: Waar kies JIJ bewust voor om naar te leven?

Wil jij dit proces aangaan en zelf ervaren? Dan is de training Helder BewustZijn een krachtige en verhelderende ondersteuning.

Hans van den Boomen
Essentiecoaching.nl

Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *