Innerlijk Kind

Online Samen-Zijn: Innerlijk Kind en Vrijheid

Wat mist er in jouw relatie met je Innerlijk kind (en dus met jeZelf)? En wat helpt jou en wat is er nodig?

Zodra je dit helder hebt kun je ook kiezen wat jij hierin wilt transformeren. Klopt het nog? Hoe vrij ben jij werkelijk?

Deel dit via: